Услуги

Оценка и сертификация на системи за управление

Основният обхват на дейността на Интернешънал Сертификейшънс е оценката, сертификацията и регистрацията на системи за управление за съответствието им с международни стандарти, национални стандарти, указания и практически кодекси. Чрез сертификацията организациите демонстрират, че са се ангажирали да спазват стандарта, който са избрали, и са поканили независима трета страна да провери като направи одит, че те наистина спазват изискванията на този стандарт. Можете да се запознаете с най-популярните програми за сертификация, които предлагаме, както и да ни потърсите, за да обсъдим какво Ви е необходимо в областта на оценката и сертификацията.

В раздел Програми на нашата интернет страница можете да видите програмите за сертификация и оценка, които Ви предлагаме.

Обучение

Интернешънал Сертификейшънс предлага голямо разнообразие от курсове за обучение:

  • Вътрешни одитори (Системи за управление на качеството, Системи за управление на околната среда, Системи за управление на ЗБУТ, Управление на риска, HACCP).
  • Обучение на водещи одитори (Системи за управление на качеството, Системи за управление на околната среда, Системи за управление на ЗБУТ, Управление на риска, HACCP).
  • Проектиране и разработване на системи за управление (Системи за управление на качеството, Системи за управление на околната среда, Системи за управление на ЗБУТ, Управление на риска, HACCP).
  • Специално разработени курсове за обучение по поръчка на клиент.

Можете да се свържете с нас, за да разберете повече за нашите курсове на обучение.