Управление на безопасността на хранителните продукти

Intlcert.bg - International Certifications

Да управляваш безопасността на хранителните продукти означава да имаш ефективна система за управление, с която да идентифицираш и да контролираш опасностите за безопасността на хранителните продукти, за да се гарантира качеството на произвежданите храни. Всички стандарти за безопасност на хранителните продукти се базират на седемте принципа на НАССР.