Управление на ЗБУТ

Intlcert.bg - International Certifications

Да управляваш здравословните и безопасни условия на труд означава да имаш ефективна система за управление, с която да идентифицираш и контролираш опасностите на работното място, за да предотвратяваш злополуките и вредите за служителите и други посетители на работното място.