Управление на околната среда

Intlcert.bg - International Certifications

Управлението на околната среда означава да имате ефективна система за управление, с която да контролирате, намалявате и наблюдавате въздействието на Вашата организация върху околната среда. Освен да предотвратяват замърсяването и да демонстрират грижа за околната среда, фирмите намаляват опасността от искове в следствие на причинени щети и увеличават положителния си имидж пред заинтересованите страни и клиентите.