Полезна информация

Полезна информация – за клиентите

Разработихме тази страница, за да помогнем на клиентите ни да намерят информация за някои често срещани проблеми.

Ако не можете да намерите информацията, която ви е необходима, или ви трябва повече информация, моля свържете се с най-близкия офис на Интернешънал Сертификейшънс.

Обхват на сертификация

Често клиентите срещат трудности при определянето на обхвата на сертификация. По време на процеса на сертификация ние заедно ще съгласуваме подходящия обхват на сертификация, който по най-добър начин описва дейността на организацията. Обхватът на сертификация е кратко изречение или две, които присъстват в сертификата на организацията.

Обхватът трябва да съответства на следните изисквания:

 • Да бъде ясен и кратък.
 • Да не е подвеждащ.
 • Да не е по-дълъг от 300 знака (с разстоянията)

ПРИМЕРИ за подходящо формулирани обхвати са:

 • “Проектиране и разработване на софтуерни решения за медицинската индустрия”.
 • “Производство и дистрибуция на алуминиево градинско оборудване”.
 • “Проектиране, производство и дистрибуция на индустриални настилки”.
 • “Внос и търговия на едро с авточасти”.

По всяко време клиентите могат да поискат промяна в обхвата като попълнят формуляра „Искане за промяна” и го изпратят до офиса на Интернешънал Сертификейшънс.

Промяна на информация за клиента

Ако по което и да е време настъпи промяна в информацията за клиента, той трябва да ни уведоми като попълни формуляр „Искане за промяна” и го изпрати до офиса на Интернешънал Сертификейшънс.

„Искане за промяна” трябва да бъде попълнено в следните случаи:

 • Промяна на адрес
 • Промяна на лице за контакт
 • Промяна на телефони за контакт
 • Промяна на имейл адрес
 • Промяна на обхвата на сертификация

Попълненото искане за промяна ще бъде прегледано и информацията за клиента ще бъде актуализирана.

Клиент иска сертификация по допълнителни програми

Когато съществуващ клиент пожелае сертификация по допълнителни програми (например вече е сертифициран по ISO 9001, но иска и ISO 14001 и OHSAS 18001), първата стъпка е да се поиска оферта за сертификация, която да обхване допълнителните стандарти. Можете да попълните електронното искане за оферта от интернет страницата ни или да се свържете с местния офис на Интернешънал Сертификейшънс.

След като получим вашето искане за оферта, ние ще ви изпратим официална оферта, която не ви ангажира по никакъв начин. За да започнем процеса на сертификация, на нас ни е необходимо единствено да получим попълнени и подписани последните две страници от офертата.