Новини

%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%88%d1%8a%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d1%88%d1%8a%d0%bd%d1%81-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0

„ИНТЕРНЕШЪНАЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Публикувано на: 07.07.2020

На 06.07.2020 г. „ИНТЕРНЕШЪНАЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-2290-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 06.10.2020г. Проектът е на стойност …

Научи повече
iso-45001-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-ohsas-18001

ISO 45001 замества OHSAS 18001

Публикувано на: 21.03.2018

Най-новият международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 е вече публикуван.

Научи повече
%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b5-iso-90012015

Публикуван е ISO 9001:2015

Публикувано на: 24.10.2017

На 23.09.2015г. беше публикувана и новата версия на ISO 9001:2015. Стандартът вече е публикуван официално и…

Научи повече