Често задавани въпроси

Винаги трябва да имате предвид, че евтиното обикновено излиза скъпо, което в този случай може да означава ниско качество на одита или издаване на сертификат, който не е признат от пазара.

Основната причина за прилагането на стандарт за система за управление е подобряване на ефективността и ефикасността на дейността на една организация.

Основната причина, поради която клиентите идват в Интернешънал Сертификейшънс, е много проста и е свързана с фундаменталния факт, че хората обикновено избират да правят бизнес с хора, които харесват – хората ни харесват и харесват също и нашето отношение към одитите и сертификацията.

Някои програми за сертификация наистина изискват допълнително заплащане за използване на знаците за сертификация, но нито една от нашите програми не изисква подобно нещо. Други програми за сертификация Ви таксуват ежегодно на базата на годишния Ви оборот. Всички наши програми за сертификация позволяват безплатно използване на знаците за сертификация.

Сертификация от трета страна е процес, при който продукт, процес или услуга се преглежда от призната и независима трета страна, за да провери дали са изпълнени определени критерии или стандарти.

ДА!!! Знаците за сертификация могат да бъдат използвани навсякъде. Има специални изисквания само за акредитираните от JAS-ANZ и ANAB програми (ISO 9001, AS/NZS 4801, OHSAS 18001, ISO 14001), че знаците не могат да бъдат използвани върху продуктите или върху опаковките им. Знаците на стандартите за гаранция (Warranty Standards) могат да бъдат използвани и върху продуктите и опаковките им.

Чрез одита се цели да се установи устойчивостта на системата за управление и нейното съответствие във времето, докато инспекцията е физическа проверка в рамките на конкретен ден. Например при безопасността на хранителните продукти, чрез одита се проверява как се управляват всички аспекти, свързани с безопасността на храните, а например при инспекция от контролен орган се проверява чистотата на помещенията и хигиената.

Ние сме акредитирани от Съвместната служба по акредитация на Австралия и Нова Зеландия – JAS-ANZ (www.jas-anz.org) и Службата по акредитация на САЩ – ANAB (www.anab.org), така че те са организациите, които ни проверяват редовно.

Ние можем да ви обслужим толкова бързо, колкото Ви е необходимо. Ако системата Ви е добре внедрена и поддържана и резултатът от одита е положителен, сертификацията би могла да бъде одобрена в рамките на няколко дни след одита.