Публикуван е ISO 9001:2015

Intlcert.bg - International Certifications

На 23.09.2015г. беше публикувана и новата версия на ISO 9001:2015.
Стандартът вече е публикуван официално и на български език.
За период от три години (т.е. до септември 2018г.) ще са валидни и двете версии на стандарта като в този срок всички сертифицирани системи ще трябва да бъдат одитирани за съответствие с новите изисквания и сертификатите да бъдат преиздадени.
На всички, които имат сертифицирани системи по предишната версия от 2008г. или които планират сертификация, ние представяме нашата политика за преход към новата версия и се опитваме на отговорим на някои често задавани въпроси.

Политика за преход и често задавани въпроси