Новият стандарт ISO 14001:2015

Intlcert.bg - International Certifications

На 15.09.2015г. ISO публикува нова версия на стандарта.

Съвсем скоро се очаква и официалният превод на български език от Българския институт по стандартизация.

За период от три години (т.е. до септември 2018г.) ще са валидни и двете версии на стандарта като в този срок всички сертифицирани системи ще трябва да бъдат одитирани за съответствие с новите изисквания и сертификатите да бъдат преиздадени.

На всички, които имат сертифицирани системи по предишната версия от 2004г. или които планират сертификация, ние представяме нашата политика за преход към новата версия и се опитваме на отговорим на някои често задавани въпроси.

Политика за преход и често задавани въпроси