Вече издаваме сертификати по новите версии

Intlcert.bg - International Certifications

В началото на юни 2016г. получихме одобрение от Службата по акредитация (JAS-ANZ) за издаване на сертификати по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
Вече можем да планираме одити и да издаваме акредитирани сертификати по новите версии на двата стандарта.
Ако имате сертификати по старите версии, можете да се свържете с нас, за да планираме заедно прехода.