Управление на качеството

Intlcert.bg - International Certifications

Управлението на качеството означава да имате ефективна система за управление, която да гарантира, че продуктите и услугите се доставят на клиента съгласно неговите изисквания, доставят се навреме и на съгласуваните цени. В края на краищата управлението на качеството не е свръх сложна наука, то просто означава да използвате прости и ефективни управленски практики – нищо повече от това!