Управление на качеството в самолетостроенето

Intlcert.bg - International Certifications

Управлението на качеството в самолетостроенето предполага наличието на внедрена ефективна система за управление на качеството, базирана на ISO 9001.  Стандартите в самолетостроенето са приложими за всички производители на въздухоплавателни средства, производители на компоненти за тях, фирми, извършващи поддръжка и ремонти, складове и дистрибутори на резервни части.